I. Postanowienia ogólne 

 1. Polityka prywatności określa, jak zbierane, przetwarzane i przechowywane są dane osobowe Użytkowników niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu internetowego https://ekopremiumtech.pl.  

 1. Serwis zbiera wyłącznie dane osobowe niezbędne do świadczenia i rozwoju usług w nim oferowanych. 

 1. Dane osobowe zbierane za pośrednictwem Serwisu są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO) oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. 

II. Administrator danych 

Administratorem danych osobowych zbieranych poprzez Serwis jest Ekopremiumtech Sp.z o.o. , adres: 26-300 Opoczno , ul. Kościelna 1/1 , KRS: 0000988055 , NIP: 7681848308 , REGON: 522864713 , adres poczty elektronicznej: biuro@ekopremiumtech.pl. 

III. Cel zbierania danych osobowych 

 1. Dane osobowe wykorzystywane są w celu:  

 • rejestracji konta i weryfikacji tożsamości Użytkownika, 

 • umożliwienia logowania do Serwisu, 

 • realizacji umowy dotyczącej usług i e-usług, 

 • komunikacji z Użytkownikiem (livechat, formularz kontaktowy itp.) 

 • wysyłki newslettera (po wyrażeniu zgody Użytkownika na jego otrzymywanie), 

 • prowadzenia systemu komentarzy, 

 • świadczenia usług społecznościowych, 

 • promocji oferty Administratora, 

 • marketingu, remarketingu, afiliacji, 

 • personalizacji Serwisu dla Użytkowników, 

 • działań analitycznych i statystycznych, 

 • windykacji należności, 

 • ustalenia i dochodzenia roszczeń albo obrony przed nimi. 

 1. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy albo skorzystania z innych funkcjonalności Serwisu. 

IV. Rodzaj przetwarzanych danych osobowych 

Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkownika: imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu, NIP. 

V. Okres przetwarzania danych osobowych 

Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane przez okres: 

 • gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy – do momentu przedawnienia roszczeń po jej wykonaniu, 

 • gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda – do momentu jej odwołania, a po odwołaniu zgody do przedawnienia roszczeń. 

W obu przypadkach termin przedawnienia wynosi 6 lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe i roszczeń dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej – 3 lata (jeśli przepis szczególny nie stanowi inaczej). 

VI. Udostępnianie danych osobowych 

 1. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane: podmiotom powiązanym z Administratorem, jego podwykonawcom, podmiotom współpracującym z Administratorem np. firmom obsługującym e-płatności, firmom świadczącym usługi kurierskie/pocztowe, kancelariom prawnym. 

 1. Dane osobowe Użytkowników nie będą przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). 

VII. Prawa Użytkowników 

 1. Użytkownik Serwisu ma prawo do: dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, cofnięcia zgody w każdej chwili (co nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego w oparciu o zgodę przed jej cofnięciem). 

 1. Zgłoszenie o wystąpieniu przez Użytkownika z uprawnieniem wynikającym z wymienionych praw należy przesłać na adres biuro@ekopremiumtech.pl . 

 1. Administrator spełnia lub odmawia spełnienia żądania niezwłocznie – maksymalnie w ciągu miesiąca od jego otrzymania. 

 1. Użytkownik ma prawo złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że przetwarzanie narusza jego prawa i wolności (RODO). 

VIII. Pliki cookies 

 1. Serwis zbiera informacje za pomocą plików cookies – sesyjnych, stałych i podmiotów zewnętrznych. 

 1. Zbieranie plików cookies wspiera poprawne świadczenie usług w Serwisie i służy celom statystycznym. 

 1. Użytkownik może określić zakres dostępu plików cookies do swojego urządzenia w ustawieniach przeglądarki. 

IX. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie 

 1. Dane Użytkowników nie mogą być przetwarzane w zautomatyzowany sposób tak, że na skutek tego mogłyby zapaść wobec nich jakiekolwiek decyzje. 

 1. Dane Użytkowników mogą być profilowane celem dostosowania treści i personalizacji oferty po wyrażeniu przez nich zgody. 

X. Postanowienia końcowe 

 1. Administrator ma prawo do wprowadzenia zmian w Polityce prywatności, przy czym prawa Użytkowników nie zostaną ograniczone. 

 1. Informacja o wprowadzonych zmianach pojawi się w formie komunikatu dostępnego w Serwisie. 

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Polityce prywatności obowiązują przepisy RODO i przepisy prawa polskiego.