Postanowienia ogólne

1.1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego www.ekopremiumtech.pl oraz zasady zawierania umów sprzedaży z jego użytkownikami.

1.2. Sklep internetowy www.ekopremiumtech.pl prowadzony jest przez Ekopremiumtech Sp.z o.o. , z siedzibą w 26-300 Opoczno, ul. Kościelna1/1, zarejestrowaną w KRS pod numerem:0000988055 oraz posiadającą NIP:7681848308 .

1.3. Korzystanie ze sklepu internetowego oznacza akceptację niniejszego regulaminu oraz Polityki Prywatności sklepu.

1.4. Sklep internetowy www.ekopremiumtech.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie. Zmiany te wchodzą w życie wraz z publikacją na stronie sklepu.

Rejestracja i korzystanie ze sklepu

2.1. Do korzystania ze sklepu internetowego nie jest wymagana rejestracja, jednakże założenie konta użytkownika jest zalecane i ułatwi proces zamówień.

2.2. Użytkownik może zarejestrować konto w sklepie internetowym www.ekopremiumtech.pl podając swoje dane osobowe oraz adres e-mail.

2.3. Użytkownik zobowiązany jest do podawania prawdziwych danych osobowych.

2.4. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za zachowanie poufności swojego hasła do konta użytkownika.

2.5. Sklep internetowy www.ekopremiumtech.pl zastrzega sobie prawo do usunięcia konta użytkownika w przypadku naruszenia regulaminu lub Polityki Prywatności sklepu.

Zasady dokonywania zamówień

3.1. Zamówienia w sklepie internetowym www.ekopremiumtech.pl można składać przez stronę internetową, pocztą elektroniczną lub telefonicznie.

3.2. W trakcie składania zamówienia użytkownik zobowiązany jest do podania swoich danych kontaktowych oraz adresu dostawy.

3.3. Wszystkie ceny podane na stronie sklepu są cenami brutto i zawierają podatek VAT.

3.4. Sklep internetowy www.ekopremiumtech.pl zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów oraz przeprowadzania akcji promocyjnych.

Płatności

4.1. Sklep internetowy www.ekopremiumtech.pl umożliwia dokonanie płatności przelewem bankowym.

4.2. Dane do przelewu są podawane w trakcie składania zamówienia.

4.3. Płatność za zamówienie powinna zostać dokonana w ciągu 3 dni od złożenia zamówienia, w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.

4.4. W przypadku opóźnienia w dokonaniu płatności, sklep internetowy www.ekopremiumtech.pl zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia.

4.5. Po otrzymaniu potwierdzenia dokonania przelewu, zamówienie zostanie zrealizowane.

4.6. W przypadku zwrotu towaru, sklep internetowy www.ekopremiumtech.pl zwraca pieniądze na rachunek bankowy Klienta w ciągu 14 dni od otrzymania zwróconego towaru.

Dostawa

5.1. Koszt dostawy pokrywa Klient i jest on określany podczas składania zamówienia.

5.2. Sklep internetowy www.ekopremiumtech.pl dokłada wszelkich starań, aby dostawa została zrealizowana w jak najkrótszym czasie.

5.3. W przypadku opóźnień w dostawie sklep internetowy www.ekopremiumtech.pl nie ponosi odpowiedzialności, chyba że opóźnienie jest wynikiem jego winy.

5.4. Dostawa realizowana jest na terenie Polski.

Zwroty i reklamacje

6.1. Klient ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od otrzymania towaru.

6.2. Zwracany towar powinien być w stanie nienaruszonym oraz w oryginalnym opakowaniu.

6.3. Koszt zwrotu towaru ponosi Klient.

6.4. W przypadku reklamacji towaru Klient zobowiązany jest do przesłania reklamowanego towaru na adres sklepu internetowego www.ekopremiumtech.pl wraz z opisem wady.

6.5. Sklep internetowy www.ekopremiumtech.pl rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od otrzymania reklamowanego towaru.

6.6. Wszystkie towary oferowane przez sklep www.ekopremiumtech.pl są fabrycznie nowe oraz posiadają gwarancję producentów obowiązujące na terenie całej UE. 

Postanowienia końcowe

7.1. Regulamin sklepu internetowego www.ekopremiumtech.pl oraz umowy sprzedaży zawierane przez sklep internetowy podlegają prawu polskiemu.

7.2. Wszelkie spory wynikające z zawieranych umów sprzedaży rozstrzygane są przez sąd właściwy dla siedziby sklepu internetowego www.ekopremiumtech.pl.

7.3. Sklep internetowy www.ekopremiumtech.pl zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu oraz Polityki Prywatności sklepu. Zmiany te wchodzą w życie wraz z publikacją na stronie sklepu.

7.4. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 19.08.2022.